Διαγωνισμός “Τραπέζι Για 4 άτομα στο LIVE – 10/1/2020»

//Διαγωνισμός “Τραπέζι Για 4 άτομα στο LIVE – 10/1/2020»

Διαγωνισμός “Τραπέζι Για 4 άτομα στο LIVE – 10/1/2020»

1. Υποψήφιοι για το διαγωνισμό θα είναι όσοι λαμβάνουν μέρος σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες και προϋποθέσεις του διαγωνισμού:

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι συνεργάτες του “Azzurro Café-Bistro E.E.”, όπως και οι συγγενείς τους έως και τον 1ο βαθμό εξ αγχιστείας.

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και του Facebook.

4. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, για την οποία ο χρήστης θα έχει ακολουθήσει τα εξής 2 βήματα:

Βήμα 1. Κάντε LIKE το post

Βήμα 2. Κάντε tag 3 φίλους που θέλεις να έρθουν μαζί σου

5. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 03/01/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00 και λήγει στις 09/01/2019 ημέρα Πέμπτη στις 21:00 το βράδυ. Έγκυρες συμμετοχές θα θεωρηθούν αυτές που θα έχουν υποβληθεί μέσα στο  συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Η ανακοίνωση του νικητή θα πραγματοποιηθεί στις 09 Ιανουαρίου, μετά τις 22.00μμ, με προσωπικό μήνυμα, λόγω GDPR*.

6. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει όσες φορές θέλει.

7. Πέραν του νικητή, θα αναδειχθούν και 2 αναπληρωματικοί νικητές.

8. Ο νικητής θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα με μία φιάλη κρασί (λευκό, ροζέ ή κόκκινο, της επιλογής μας) και ένα πιάτο τυριών για 4 άτομα.

9. Αν και για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του “Azzurro Café-Bistro E.E.”, δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με το νικητή του διαγωνισμού, τότε το “Azzurro Café-Bistro E.E.” διατηρεί το δικαίωμα να ανακηρύξει άλλο νικητή από τους αναπληρωματικούς.

10. Το “Azzurro Café-Bistro E.E.” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού ,να ανακαλέσει, να συντομεύσει ή ακόμη και να παρατείνει τη διάρκειά του. Οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά τους όρους του διαγωνισμού θα γνωστοποιείται στο κοινό μέσω του site και της σελίδας του στο Facebook : www.facebook.com/AzzurroBR/

11.Παρακαλούμε όλους τους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και όχι μόνον, η συμπεριφορά τους στην υποβολή σχολίων να είναι κόσμια.

12. Η συμμετοχή σε διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Καλή επιτυχία!!!

2020-01-03T16:14:17+00:00

Leave A Comment